Потреба у формуванні нових професійних компетентностей педагогів

Нові професії вже приходять в українські навчальні заклади, адаптуючись із зарубіжних педагогічних методик   Постала потреба у формуванні нових професійних компетентностей педагогів: менеджера – спеціаліста у сфері управління персоналом; тьютора, який координує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій розвитку педагога; модератора, здатного керувати групою в процесі проведення семінарів, тренінгів, конференцій та інших заходів на основі компетентнісного підходу; […]

See More

Методичні рекомендації 2018-2019 н.р. Українська література

Українська література У 2018/2019 навчальному році вивчення української літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804; у 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний […]

See More

Методичні рекомендації 201802019 н.р. Українська мова

Українська мова У 2018/2019 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5 – 9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804); у 10 класі […]

See More

Обласний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», ІV етап

Обласний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»     З 01.09.2015 педагоги Дніпропетровської області розпочинають роботу в межах обласного науково-методичного проекту “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”.     Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.   […]

See More